Hướng dẫn tắt và mở firewalld trên CentOS 7

Chương trình firewalld (Dynamic Firewall Manager) cung cấp cơ chế tường lửa được quản lý động trên hệ điều hành CentOS/RHEL 7. Công cụ này cho phép xác định mức độ tin cậy của các kết nối mạng vào hệ thống CentOS 7. Nó hỗ trợ cả cài đặt tường lửa IPv4 và IPv6. Nhưng nếu bạn không quen với việc sử dụng dịch vụ tường lửa firewalld thì có thể tắt nó đi và sử dụng ‘iptables’.

Tắt khởi động firewalld khi reboot os

Chúng ta sẽ không cho phép dịch vụ firewalld khởi động cùng hệ thống CentOS 7.

Bật khởi động firewalld khi reboot os

Chúng ta cho phép dịch vụ firewalld khởi động cùng hệ thống CentOS 7.

Khởi động tường lửa firewalld

Khởi động dịch vụ firewalld chưa được chạy trên CentOS 7.

Dừng tường lửa firewalld

Dừng hoạt động của dịch vụ firewalld đang chạy.

Kiểm tra trạng thái firewalld

Cài đặt ‘iptables’

Tất nhiên do firewalld thay thế cho iptables nên iptables không được cài đặt mặt định, hãy làm việc này thủ công:

Đến bước này, bạn gần như đã hoàn thành rồi, iptables đã được cài đặt như CentOS 5 6, giờ chỉ cần khởi động và nạp lệnh vào thôi:

Kiểm tra iptables đã hoạt động hay chưa: