Lưu trữ Danh mục: Thông báo

Ngôn ngữ lập trình PHP bị phát hiện thêm 2 lỗ hổng bảo mật

Trong những tháng gần đây, ngôn ngữ lập trình PHP phổ biến dùng tạo các [...]

Thông báo quy định về việc đăng ký và sử dụng tên miền

Kính gửi Quý đối tác, Ngày 03/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thay thế [...]