// Các giải pháp của chúng tôi

Cung cấp đa dạng các giải pháp công nghệ

Phần mềm ERP

Tối ưu hoá nguồn lực quản trị doanh nghiệp, kết hợp với hệ thống công nghệ hiện đại.

Phần mềm CRM

Quản lý toàn diện, đầy đủ thông tin khách hàng nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

Thiết kế Website

Website được thiết đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, đồng nhất trãi nghiệm trên nhiều loại thiết bị.

Hạ tầng máy tính

Tư vấn, đưa ra giải pháp, tiến hành thi công hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp

Mạng không dây

Xây dựng giải pháp, cung cấp thiết bị, thi công hệ thống mạng Wifi cho doanh nghiệp

Bãi giữ xe thông minh

Cung cấp giải pháp, công nghệ, cho thuê và thi công hệ thống giữ xe thông minh

// Các gói giải pháp công nghệ thông tin

Linh hoạt các giải pháp công nghệ

Gói cơ bản

2,999,000

Theo tháng sử dụng

 • Tư vấn xây dựng Website
 • Chọn tên miền và lưu trữ
 • Giám sát Website 24/7
 • Chỉnh sửa, cập nhật Website
 • Tăng cường bảo mật Website

Chọn gói này

Gói tiết kiệm

3,999,000

Theo tháng sử dụng

 • Tư vấn xây dựng Website
 • Chọn tên miền và lưu trữ
 • Giám sát Website 24/7
 • Chỉnh sửa, cập nhật Website
 • Tăng cường bảo mật Website

Chọn gói này

Gói cao cấp

4,999,000

Theo tháng sử dụng

 • Tư vấn xây dựng Website
 • Chọn tên miền và lưu trữ
 • Giám sát Website 24/7
 • Chỉnh sửa, cập nhật Website
 • Tăng cường bảo mật Website

Chọn gói này

// Liên hệ chúng tôi, 24/7

Bạn đang có thắc mắc?​

Nhắn tin cho chúng tôi