Cách khắc phục sự cố SSL trên VPS CyberPanel

Sửa lỗi SSL thường gặp trên CyberPanel VPS

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi cài đặt chứng chỉ SSL trên miền của mình, thay vào đó, CyberPanel sẽ tạo chứng chỉ tự ký . Tuy nhiên, chứng chỉ này không được phần lớn các trình duyệt chấp nhận và gây ra cảnh báo màn hình đỏ. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các bước về cách khắc phục vấn đề này.

Đối với tất cả các bước, bạn cần truy cập vào root VPS của mình thông qua SSH . Sau mỗi bước, bạn sẽ cần kiểm tra kỹ trạng thái của chứng chỉ SSL để xem hành động mới nhất của bạn có khắc phục được nó hay không.
 1. Nâng cấp CyberPanel lên phiên bản mới nhất. Nó có thể được thực hiện bằng cách thực hiện lệnh SSH này:

  sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget -O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)
 2. Nâng cấp Máy khách SSL ACME lên phiên bản mới nhất. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau:

  wget -O - https://get.acme.sh | sh
 3. Kiểm tra các bản ghi lỗi bổ sung :

  cat /home/cyberpanel/error-logs.txt

  Bạn có thể tìm thấy các lỗi cụ thể, bằng cách sửa lỗi đó, bạn sẽ có thể giải quyết được lỗi của chứng chỉ SSL.

 4. Thực thi cài đặt SSL với cờ gỡ lỗi :

  /root/.acme.sh/acme.sh --issue -d yourdomain.com -d www.yourdomain.com --cert-file /etc/letsencrypt/live/www.rmronsol.com/cert.pem --key -file /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/privkey.pem --fullchain-file /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/fullchain.pem -w /home/yourdomain.com/public_html --server letsencrypt - -force --debug