Giảm giá!

USB thu Wifi 802.11 (có Anten)

52,900

6T