Giảm giá!

Đầu bọc RJ45 Black/White/Blue/Green/Red/Gray cat5, cat6 (bịch 100 đầu)

42,550

BT